SEMI FINALISTS2018-12-02T08:19:26+00:00

KIIT Nanhipari-Little Miss India 2018 Semi Finalists

Akshita Sah

Ananya Sharma

Anira Khan

Bhoomika R

Chandrima

Debanjana Roy Choudhury

Devashree Vora

Deboleena Das

Goutami Madan Deshmukh

Jennifer Lobo

Kalash Dubey

Manikanta Mahima Choudhury

Minal Prasad

Nysa Singh

Pallavi Laurembam

Pooja Chandan Kumar

Prarthana Varu

Pratiksha Nath

Rutu M Angadi

Sakshi rawat

Saumya Shankar

Shilpi Raghuvanshi

Shubhangi Dwivedi

Soumya Pradhan

Sree Mahija

Tapti Thakur

Tenik Payang

Vanisha Dandapat

Varsha V Shetty

Yashika Singh

Achyuta Samanta

Member of Parliament, Rajya Sabha,
Founder, KIIT  & KISS,
Chief Patron, KIIT Nanhipari

Know More

Website
Profile