List of Contestants selected for the Final Round

TUHIN DASH BHUBANESWAR
NEETU DELHI
GONEDA YAMINI RISHIKA HYDERABAD
DEEPANWITA DEY KOLKATA
SEJAL KUMAR LUCKNOW
MUGDHA SAMANTA BANGALORE
MANSI SANJIVANI PATNA
KINJAL VIVEK KAWALKAR MUMBAI
TARH BIMA ITANAGAR
ANMOL JAIN GUWAHATI
MAITRI MANALI PRADHAN BHUBANESWAR
ALISHA PARVEEN DELHI
L. VISHWANI GEETHANATH HYDERABAD
DALJEET KAUR KOLKATA
AISHWARYA SRIVASTAVA LUCKNOW
YUKTHA SOMASEKHAR BANGALORE
YASHASVI PATNA
SAHEJ KAUR MANN MUMBAI
SHIVI KOCH ITANAGAR
OLIVIA NATH GUWAHATI
SAYAL MISHRA BHUBANESWAR
VARSHA PARIDA DELHI
SHREYA SARASWAT HYDERABAD
SHAZADI ZAINA KOLKATA
SHREYA DWIVEDI LUCKNOW
YASHI SONEGARA BANGALORE
RITIKA RAJESH PATNA
SWAYAM PRABHA DALBEHERA MUMBAI
AISU PANYANG ITANAGAR
AKSHITA RATHI GUWAHATI
MUSKAN MALHOTRA MUMBAI
SANCHI JAIN MUMBAI

Final Round Contestants